+381 65 556 7766

ZALIVANJE TRAVNJAKA U PARKOVIMA

Mi to radimo drugačije!

ZALIVANJE TRAVNJAKA U PARKOVIMA

Najekonomičnije navodnjavanje travnjaka u parkovima i na javnim površinama je preko automatskog zalivnog sistema. Pored rasprskivača raznih tipova, specijalnih mlaznica, sistema kap po kap, sistema zalivanja velikog drveća, Rain Bird® je razvio nekoliko sistema upravljanja i praćenja rada više sistema koji su međusobno povezani. Pored toga, sami proizvodi su izrađeni od otpornih materijala i sa antivandalskom zaštitom.

Priključivanje pumpi, rasrskivača, kišnih senzora i ostalih komponenti na centralni sistem praćenja rada omogućava operateru da iz kontrolne sobe prati rad sistema, uočava nepravilnosti u njegovom radu ali i da izvrši reprogramiranje rada svakog podsistema. Time je osigurana ušteda vode ali su i znatno smanjeni troškovi odlaska servisnih ekipa na teren. Na nivou grada ali i većih sportskih centara, hotelskih i rezidencijalnih kompleksa, ovakvo rukovođenje zalivnim sistemom je veoma isplativa investicija.
Zalivanje travnjaka
Rain Bird
AZUD
Hunter
Palaplast

Superior Green vam pruža mogućnost projektovanja, ugradnje, servisa i održavanja automatskih zalivnih sistema. Sa stalnim klimatskim promenama, dobar i zdrav travnjak je isključivo moguće dobiti sa ugradnjom zalivnog sistema.

RAIN BIRD SISTEMI

Rain Bird je jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti automatskih sistema zalivanja. Visok nivo kvaliteta izrade svih komponenti zalivnog sistema, kvalitet rasprskivača i njihov pravilan raspored daju vašem travnjaku potrebnu količinu vode, čime se pospešuje ujednačen razvoj korenovog sistema i povećava otpornost na jako visoke temperature u letnjim mesecima.
Rain Bird
Rain Bird zalivni sistemi

Pozovite nas i mi ćemo uraditi projekat, ugraditi sistem zalivanja u najkraćem mogućem roku i uz maksimalne uštede vode i energije.

Superior Green

Mi to radimo drugačije!

Adresa

Adresa:

37000 Kruševac
Bivoljska 5ž

Telefon:

+381 (65) 556 7766

Fax:

+381 (037) 416-995