Naslovna / Navodnjavanje / Parkovi

Zalivanje travnjaka u parkovima

Navodnjavanje travnjaka u parkovima i na javnim površinama

Najekonomičnije navodnjavanje travnjaka u parkovima i na javnim površinama je preko automatskog zalivnog sistema. Pored rasprskivača raznih tipova, specijalnih mlaznica, sistema kap po kap, sistema zalivanja velikog drveća, Rain Bird® je razvio nekoliko sistema upravljanja i praćenja rada više sistema koji su međusobno povezani. Pored toga, sami proizvodi su izrađeni od otpornih materijala i sa antivandalskom zaštitom.

Priključivanje pumpi, rasrskivača, kišnih senzora i ostalih komponenti na centralni sistem praćenja rada omogućava operateru da iz kontrolne sobe prati rad sistema, uočava nepravilnosti u njegovom radu ali i da izvrši reprogramiranje rada svakog podsistema. Time je osigurana ušteda vode ali su i znatno smanjeni troškovi odlaska servisnih ekipa na teren. Na nivou grada ali i većih sportskih centara, hotelskih i rezidencijalnih kompleksa, ovakvo rukovođenje zalivnim sistemom je veoma isplativa investicija.


Centralni sistem kontrole Daljinski kontroler Zalivanje Sistem zalivanja