+381 65 556 7766

KORISNI SAVETI

Mi to radimo drugačije!

Korisni saveti

Analiza zemljišta

Bez obzira o kojoj vrsti ili tipu travnjaka je reč, treba sprovesti nekoliko veoma značajnih radnji da bi čitav posao oko zasnivanja novog travnjaka uspešno sproveli do kraja. 

Pre svih treba uraditi analizu zemljišta (pH vrednost, makro elementi, Ca, humus kao i mehanički sastav). Na osnovu rezultata analize zemljišta, rade se određeni zahvati u samoj pripremi površine koja će se sejati i određuju se startne količine đubriva kao i one koje će se kasnije koristiti za prihranjivanje.

Hemijski tretman zemljišta

Obavezno sprovesti hemijski tretman zemljišta na kome se planira setva trava, kako bi sprečili štete od insekata i bolesti koje mogu značajno narušiti izgled travnjaka kroz pojavu žutih polja. 

Veoma često se dešava da nicanje bude usporeno ili onemogućeno u pravoj meri zbog grešaka u periodu od setve do klijanja, odnosno formiranja mladih biljaka. Prilikom zalivanja ili jakih padavina na tek posejanoj površini dolazi do formiranja pokorice ili do spiranja semena. Da bi se to izbeglo potrebno je nakon setve zemljište prekriti slojem čistog peska (sa separacije bez prisustva korova) ili mešavinom peska i humusa (zavisno od hemijskog i mehaničkog sastava zemljišta).
 
Ukoliko želite lep travnjak treba se pridržavati i ostalih mera nege uz obeveznu kosultaciju stručnjaka iz ove oblasti.

Superior Green

Mi to radimo drugačije!

Adresa

Adresa:

37000 Kruševac
Bivoljska 5ž

Telefon:

+381 (65) 556 7766

Fax:

+381 (037) 416-995