+381 65 556 7766

SISTEMI ZA ZALIVANJE DVORIŠTA

Mi to radimo drugačije!

Automatski zalivni sistemi Rain Bird® i Hunter

Superior Green pruža kompletnu uslugu od projektovanja i ugradnje sistema za zalivanje travnjaka, kao i održavnja i isporuke originalnih rezervnih delova. Zbog vrhunskog kvaliteta, pouzdanosti i dugotrajnosti, najviše koristimo Rain Bird i Hunter opremu vodećih svetskih proizvođača opreme za zalivanje u hortikulturi, na sportskim terenim i golf igralištima.


Naša prednost je ogromno iskustvo i stručnost našeg tima zahvaljujući radu na reznovrsnim projektima, od manjih porodičnih dvorišta, javnih parkova, sportskih terena i velikih sportsko-hotelskih kompleksa. Sve to je moguće i zbog potpune tehničke opremljenosti najsavremenijom opremom za ugradnju komponenti sistema zalivanja.

Sistem za zalivanje travnjaka
Rain Bird
AZUD
Hunter
Palaplast

IZDVOJENE REFERENCE

Kako smo realizovali zalivni sistem za hotelski kompleks Južni 2 u Sočiju
Mi to radimo drugačije!
Hotelski kompleks Južni 2 u Sočiju – Ruska Federacija, na 36.000 m2

Moderan dekoderski sistem zalivanja sa Rain Bird centralnim upravljanjem „Site Control“ koji upravlja radom svih 109 elektromagnetnih ventila.
Site Control u svojoj bazi podataka ima definisanu potrošnju svake zone rada sistema zalivanja, a preko senzor dekodera dobija podatke o protoku vode i padavinama.
Poseban software obrađuje sve primljene informacije i pokreće cikluse rada pojedinih zona zalivanja. Zadata količina koju sistem zalivanja isporučuje je 5 litara/m2. Ukoliko bude padavina napr. 3 l/m2 sistem će 2 samo dodati 2 l/m2. Na taj način se postižu jako velike uštede u potrošnji vode.
Site Control pruža jako veliki broj različiitih podešavanja kao i praćenje rada sistema zalivanja u realnom vremenu. Ukoliko dođe do eventualnog kvara ili gubitaka vode pali se alarm. Preko dnevnih, nedeljnih i mesečnih izveštaja moguć je grafički pregled i uvid u rad sistema.

PDF Hotelski kompleks "Južni 2" u Sočiju

Sledeći ideju o prelepim travnjacima na javnim površinama, u kućnim vrtovima, fudbalskim i golf terenima, na velikim hotelskim i sportskim kompleksima, 2009. godine smo otpočeli novu delatnost, a to su sistemi zalivanja. Znamo da kvalitetnog i dugotrajnog travnjaka nema bez zalivnog sistema, koji pored ostalih mera održavanja daje pravi osećaj uživanja kada posmatrate prelep travnjak, gde god on bio.
Nizali su se projekti svih veličina, od malih dvorišta do velikih sportskih i hotelskih kompleksa, preko javnih površina. Usledili su ogromni projekti u Rusiji i zemljama Centralne Azije, gde smo uradili najnovija tehnološka rešenja koja nude praćenja rada na primer, zalivnog sistema u Rusiji iz naše kancelarije u Srbiji. Zalivni sistem na hotelu sa 4* u Sočiju radi po najmodernim principima uštede vode.

Superior Green vam pruža mogućnost projektovanja, ugradnje, servisa i održavanja automatskih zalivnih sistema. Sa stalnim klimatskim promenama, dobar i zdrav travnjak je isključivo moguće dobiti sa ugradnjom zalivnog sistema.

RAIN BIRD SISTEMI

Rain Bird je jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti automatskih sistema zalivanja. Visok nivo kvaliteta izrade svih komponenti zalivnog sistema, kvalitet rasprskivača i njihov pravilan raspored daju vašem travnjaku potrebnu količinu vode, čime se pospešuje ujednačen razvoj korenovog sistema i povećava otpornost na jako visoke temperature u letnjim mesecima.
Rain Bird
Rain Bird zalivni sistemi

Pozovite nas i mi ćemo uraditi projekat, ugraditi sistem zalivanja u najkraćem mogućem roku i uz maksimalne uštede vode i energije.

Superior Green

Mi to radimo drugačije!

Adresa

Adresa:

37000 Kruševac
Bivoljska 5ž

Telefon:

+381 (65) 556 7766

Fax:

+381 (037) 416-995